Wist je dat?

Zwemmen is een super interessante sport met veel historie! Beetje bij beetje gaan we die aan jullie bijbrengen in de ‘Wist je dat’ rubiek.

Wist je dat?